Äggadoppet 2.0 190422

Detaljer

22 apr - 22 apr

Sjöbo Simanläggning, Sjöbo

14 oä, 13, 12, 11, 10 oy

A, B, C, D, Medley

Information

INBJUDAN

STARTLISTA

Klubben står för alla startavgifter på denna tävlingen


Dokument


Externa resultat


Föreningsresultat

Placering Namn Född Datum Tid