Trafikpolicy

S 71 ansluter sig till den nollvision i trafiken som antagits av Sveriges riksdag. Det innebär att noll (0) simmare, tränare eller ledare får dödas eller skadas i trafiken i samband med S 71 verksamhet.


Vid transporter arrangerade av S 71 i samband med föreningens verksamhet gäller följande

  • Bilförare skall ha haft körkort i minst två år, vara utvilad och ha den hälsa som krävs för att köra trafiksäkert.
  • Hastighetsbegränsningar och andra trafikregler skall följas. Hastigheten skall anpassas efter väder, väglag och sikt.
  • Avfärd skall ske i god tid för att undvika stress.
  • Föraren skall avbryta eller avstå från resa vid tveksamt väglag, eller andra svårigheter.
  • Alla platser i fordonet skall vara utrustade med bilbälten, max antal passagerare skall respekteras.
  • Fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning och ha godkända däck.
  • Vid längre resor skall tidsplaneringen inkludera raster och förarbyten.
  • Vid heldags eller flerdagstävling bör ansvariga ledare inte köra på återresan.
  • Simmare och föräldrar förväntas samordna transporter till träningar, tävlingar och läger i närområdet.
  • Vid olycka/skada skall den rapporteras till det egna försäkringsbolaget, som utreder vållandefrågan och beslutar om ersättning. Föraren står för kostnader som eventuell bonusförlust, självrisk, etc.

 

De barn som går eller cyklar till och från träningen bör bära reflexer.