Stadgar

Föreningens grundläggande styrdokument är stadgarna.

Reviderade stadgar antogs vid årsmötet 2018.

Stadgarna kan du ladda ner här som pdf-utskrift.