Stadgar

Föreningens grundläggande styrdokument är stadgarna.

Stadgarna kan du ladda ner här som pdf-utskrift.