Avgifter

Medlemsavgift Aktiv medlem 300 kr/år (Tas ut halvårsvis)

Medlemsavgift stödmedlem 150 kr/år

Träningsavgifterna finns att läsa på respektive grupps sida samt vid anmälan till kurser.