Föräldrakod

För att simmarna skall få bästa möjliga förutsättningarna för sin simning, behövs föräldrarnas fulla stöd och engagemang.


S 71:s föräldrar förväntas

 • Delta på föräldramöten.
 • Delta som funktionär på tävlingar.
 • Ställa upp på punktinsatser under terminen. Det kan t ex vara;
 • Baka till tävlingar och avslutningar
 • Städa i klubbens utrymmen
 • Hålla sig informerad genom S 71:s hemsida och simmarens ”konto” på hemsidan (viss information visas bara om man är inloggad).
 • Meddela simmarens sjukdom/frånvaro från träning till tränaren omedelbart.
 • Se till att anmälan till tävling görs i tid och på det sätt som är överenskommet med tränaren.
 • Se till att simmare (och föräldrarna själva) uppträder trevligt och respektfullt mot medtävlande, funktionärer och föräldrar från andra klubbar.
 • Sprida positiva kommentarer och visa GLÄDJE, PASSION och RESPEKT.
 • Lyssna, förstå och stötta simmarna.
 • Låta tränarna sköta matchningen av simmarna på tävling.
 • Låt tränarna träna ditt barn
 • Se till att simmaren är redo för träning. Det är t ex INTE en tränares uppgift att sätta upp hår på barnen

Vi vill inte att den pågående undervisningen/träningen störs, så tränaren kan koncentrera sig på simmarna. Eventuella synpunkter kan tas upp med ledaren före eller efter undervisningen/träningen.