Träning- och tävlingspolicy

 • Visa respekt och uppträd sportsligt mot tränare, ledare, funktionärer, medtävlare och publik.
 • Var motiverad och på gott humör inför träning och tävling.
 • Kom i tid till träning och tävling, så du kan värma upp ordentligt.
 • Glasögon, badmössa och påfylld vattenflaska skall alltid vara med till träningen.
 • Om du är/blir sjuk, skall du stanna hemma från träning och tävling samt meddela din tränare så fort som möjligt.
 • Bär alltid S 71s profilkläder under tävling och prisutdelning.
 • Stöd och heja på dina klubbkamrater.
 • Under träning, tävling och läger får inte simmare lämna gruppen utan att meddela och få godkännande av tränare/ledare.
 • Var alltid på plats till prisutdelningar för att ta emot pris.
 • Ta del av tävlingskalendern och meddela tränaren i god tid vilka tävlingar du inte kan vara med på. Meddela din tränare så fort som möjligt om du blir sjuk och inte kan komma på tävlingen. Uteblir du från tävling som du är anmäld till, eller inte genomför de starter som du anmält dig till, kommer S 71 att debitera aktuella startavgifter. Sjukdom eller skada är undantag till denna regel.
 • Simmare i A- och B-grupperna skall upprätta en målsättning tillsammans med sin tränare.

 

Alla tävlingar under en termin finns i tävlingskalendern på S 71:s hemsida

 • Vi har alltid en tid för samling. Denna skall alltid följas. Blir man sen, så meddelar man detta till den som är ledare. Ledarens mobilnummer finns på tävlingskallelsen. Tävlingskallelserna finns på hemsidan, under resp. tävling.
 • Under varje tävling finns en inbjudan från arrangören, som man bör läsa. Under varje tävling står även sista anmälningsdag, eventuella begränsningar i antal starter samt vilka simgrupper som skall delta.
 • Strykningar skall alltid lämnas in senast dagen innan. Är man inte i tid och inte har meddelat, att man blir sen, så stryks man. Fler klubbar tar idag ut böter för sent inkomna strykningar. Detta vill vi undvika.
 • Vid KM meddelar man sin tränare om man blir sen eller inte kommer.
 • Vid tävlingar är det viktigt att göra ett bra insim, på ca 1000m. Det är också viktigt att träna på starter och vändningar.
 • Avsim är lika viktigt efter varje lopp. Detta gäller även om det är sista loppet för dagen. Det kommer även en morgondag.
 • Matchning av simmarna på tävlingar, görs av tränaren. Efter loppet går man först till tränare för feedback.
 • Representerar man S 71, så uppför man sig ordentligt.

 

Uttagningsprinciper för lag i S 71

Alla laguttagningar ske efter tider, men föregås även av diskussioner mellan chefstränare och grupptränare. I de flesta fallen är det chefstränaren som har sista ordet, medan det i vissa fall, speciellt vid mästerskap, hålls diskussioner mellan tränaren och simmarna, som uttagningen står mellan.

 

Seriesim

S 71:s simmare deltar i flera olika sorters lagtävlingar. Det mest kända är Seriesimmet som är simningens svar på andra idrotters seriesystem. Här skall S 71 delta med det bästa tänkbara laget.
Att bli uttagen i ett seriesimslag är en ära och det ställs höga krav på att man gör sitt allra yttersta.

 • Varje uttagen simmare får starta i max 2 st grenar och det måste vara i samma åldersklass.
 • En yngre simmare får ersätta en äldre.
 • Personliga rekord och simformen den senaste tiden, gäller vid uttagningen.
 • Det kan hända att man ibland inte får simma sitt favoritsimsätt. Det kan då innebära att en simmare som är bäst på 100fr, kan för lagets bästa bli uttagen på andra sträckor. Har man varit ur form, skadad eller sjuk en längre tid, kan en annan simmare komma ifråga, som bedöms av tränare simma snabbare på grund av bättre form.
 • Uttagningen som kommer på kallelsen görs 2 veckor före tävlingen är preliminär. Det kan hända saker under dessa 2 veckor, som gör att man kan ändra på laget. Det definitiva laget kommer alltid att meddelas på seriesimsträningen veckan före tävlingen.
 • Det kan också hända att vi får sena återbud på grund av sjukdom eller annat och då får tränare på plats bedöma vem som skall ersätta.
 • Är ni mer intresserade av reglerna för seriesimmet så hänvisar vi till Skånesims hemsida med regler.

 

Mästerskap

S 71 satsar att deltaga med lagkappslag på nationella mästerskap såsom SUM-SIM, Junior-SM och Senior-SM.

 • På dessa tävlingar så anmäler vi lagkappslag om de har klarat kvaltider för att få deltaga.
 • Reglerna säger att det är klubben, d.v.s. S 71 som uppnår kvaltiden och får då anmäla vilka deltagare som helst till lagkappen. Dessa regler finns främst till därför att någon kan bli sjuk och då får man lov att byta ut den simmaren.
 • Målet är att alltid ställas upp med bästa laget. Vi tittar både på personliga rekord och dagsform vid laguttagningarna.
 • På mästerskap värderas dagsformen högt, men diskussioner mellan tränare och inblandade aktiva är den avgörande faktorn och avgör vem som simmar.
 • Har S 71 mer än ett kvalificerat lag, så simmar de 4 st snabbaste i lag 1 osv.

 

Simiaden

S 71 satsar alltid med att deltaga med många lagkappslag på Simiaden. Här gäller inga kvaltider. Är det flera lag anmälda i samma gren, så gäller att de 4:a snabbaste simmar i lag 1 osv. Vi titta både på personliga rekord och dagsform vid laguttagningarna. Oftast sker här laguttagningarna på plats.


Inbjudningstävlingar

När det gäller övriga tävlingar, så kallade inbjudningstävlingar, gäller inga speciella regler utan tränaren som är utsedd som ansvarig på gällande tävling kan ta ut eventuella lagkappslag hur han/hon tycker blir bäst.


Tävlingar som S 71-simmare kan deltaga på

 • Klubbtävling är en tävling där simmarna får tävla på hemmaplan i Hässleholm, såsom t ex Jul- ochSommaravslutning. Det är ett bra tillfälle för de som är nybörjare att prova på att tävla.
 • Klubbmästerskap: Detta är flera tävlingar, där man under året skall utse en klubbmästare i olika åldersklasser. Det är 10 st deltävlingar under året.
 • Lagtävlingar som t ex Seriesim arrangeras av Skåne Sim. Seriesim är för simmare upp till 15 års ålder.
 • Egna Inbjudningstävlingar är tävlingar som S 71 arrangerar i Qpoolen, där vi bjuder in andra klubbar att delta, mestadels från södra Sverige.
 • Övriga Inbjudningstävlingar är tävlingar som andra klubbar arrangerar och som vi blir inbjudna till. Här finns både nationella och internationella tävlingar. Här kan det skilja i åldersklasser och distanser, från tävling till tävling. Detta bestämmer varje arrangerande klubb var för sig.
 • Mästerskapstävlingar och förbundstävlingar är SM, JSM, Sum-Sim och Simiaden. För att få simma dessa tävlingar måste man antingen klara kvaltider, eller så är det begränsat till visst antaldeltagande simmare. Simmarens personbästa tider är avgörande. Förbundstävlingar är Grand Prix för seniorer med kvalificering genom kvaltider. Ungdoms Grand Prix är för simmare upp till 18 år, indelat i olika åldersklasser. Alla som har anmält sig får simma.

 

Info om tävlingar

Innan man anmäler sig till en tävling, så bör man kolla vilken typ av tävling det är. Det finns 3 st typer och det är med direktfinal, med försök+final samt tävlingar där det finns en blandning med försök+final och direktfinaler. Väljer man att vara med på en tävling med försök+final och tar sig till final, så simmar man finalen. Detta måste man planera för. Vill man inte simma final, då väljer man att inte anmäla sig till tävlingen eller så avstår man från att simma försöken. Undantag kan göras om man kvalar in till många finaler, att man kan stryka bort något finallopp.
Vad gäller vid anmälningar: Anmälan till tävlingar görs tillsammans av tränare och simmare. Sträckorna skrivs in på hemsidan under resp. tävling. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-mail, som står på simmarens konto. Kan man inte deltaga, så skall man skicka ett e-mail till kansliet@s71.se och avanmäla sig. Detta skall ske senast sista anmälningsdag, som står på resp. tävling i tävlingskalendern på hemsidan. OBS!! Avanmälan skall inte ske till någon tränare, utan endast till ovanstående e-mailadress.


Startavgifter

Simmarna får själva stå för sina startavgifter, på alla tävlingar tills vidare. Så fort en startlista för en tävling är publicerad av arrangören, så får man betala startavgifterna.


Kallelse till tävlingar

Görs så fort en startlista är publicerad och kallelsen läggs upp på hemsidan på resp. tävling.


Avanmälan

Avanmälan vid anmälningar, se ovan. Avanmälan efter att startlistan har publicerats, skall göras på e-mail till kansliet, senast kl. 12.00 på torsdagen före tävlingen. Därefter skall avanmälan göras till ledaren/ledarna på tävlingen. Deras namn och mobilnr. står på kallelsen. Tänk på att fler och fler arrangörer vill ha in strykningar senast kl. 20.00, dagen före första tävlingspass och sedan en halvtimme efter varje avslutat tävlingspass inför nästa. OBS!! Skicka aldrig e-mail till kansliet på fredagar, då detta är obemannat.


Ledare på tävlingar

Ledare skickas på alla tävlingar.