Om S 71

Klubbens organisation

Organisationen består av en styrelse vilkens huvudsakliga uppgift är att varje år sätta en budget för verksamheten vilken man sedan ansvarar att efterfölja genom månatliga ekonomiska rapporteringar. Styrelsen skall också efterleva de stadgar som bestämts vid klubbens bildande.

Vid sidan av styrelsen finns ett kansli med personal som sköter det dagliga arbetet i föreningen och som tillsammans med hemsidan är klubbens informationskanal mot medlemmarna, media, kommun och invånare.

S 71 har också en rad anställda tränare som antingen på tillsvidare- eller timbasis har hand om alla klubbens barn och ungdomar.
 

Klubbens målsättningar

Föreningens grundläggande styrdokument är stadgarna.

Utdrag ur S 71's stadgar:

* Att lära barn simma
* Att skapa intresse för idrotten simning
* Att utveckla bra tävlingssimmare utifrån deras egna förutsättningar

 

Klubbens historia

S 71 bildades 1971 när den nya simhallen stod klar. Namnet S 71 kommer av att det var Vinslövs SS, som flyttade in till stan och då ville man ha ett neutralt namn och eftersom den nya klubben bildades 1971, så döptes den till Simklubben 1971, förkortat S 71.

Vi har genom åren fått fram många lovande simmare som Lennart Johansson, Patric Birgersson, Lars-Bertil Chrintz-Gath, Anna Brink, Thomas Olandersson, Cecilia Blom, Dag Jönsson, Johan Jedhammar, Martin Johansson och nu senast Victor Klügel, Ellen Sandberg, Victoria Jönsson och Rebecca Berggren-Nylund. Dessa simmare har varit framgångsrika på Sum-Sim, Junior- SM och Senior-SM. Ett par av dessa har även representerat Sverige i olika landslag. Vi har även haft en framgångsrik handikappsimmare, Alex Racoveanu, som deltagit på Paralympics i Sydney 2000 och Aten 2004 samt på EM och VM. Alex har dessutom haft flera Svenska rekord i sin klass. Klubben har även haft en hoppsektion, med många bra hoppare bl. a. Kjell Persson som blev Svensk mästare.

Idag består klubben av ca 300-400 medlemmar allt från 3 år till 70 år. Vi bedriver allt från minisim, simskola, teknikskola till elitsimning. Vi har även simskola och motion för vuxna. Klubben är på ständig frammarch med många lovande simmare. Vi ligger långt fram i landet på ungdomssidan och strävar för att bli bättre även på junior och seniorsidan.

S 71 arrangerar ett antal tävlingar varje år och vår största tävling S 71-Cup är en årligen återkommande stortävling för seniorer, juniorer och ungdomar.