Detta är svensk simidrott

Vision

”Svensk Simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma” Visionen visar vad vi vill uppnå med verksamheten, vart vi ska sträva. En stark vision kan stärka banden till framtiden och visa den önskade riktningen för arbetet.

 

Mission

”Gemenskap, glädje och god hälsa genom hela livet” Missionen talar om vad vi gör, för vem vi gör det, och varför vi gör det – varje dag. Svensk Simidrott ska bedriva en framgångsrik verksamhet som bygger vinnare. Vinnare som erövrar medaljer på de stora mästerskapen, men också vinnare som tar sina första simtag och vågar släppa kanten för att simma. Vår verksamhet bedrivs på ett sätt som skapar gemenskap, glädje och god hälsa genom hela livet.

 

Kärnvärden

Kärnvärden nedan används som utgångspunkt i vår kommunikation. De hjälper oss att kommunicera vem vi verkligen är och vad som särskiljer oss från andra.

 

Gemenskap

Gemenskap – människor vill vara en del av och känna glädjen av att höra ihop med andra. Simidrotten hjälper oss att få sammanhang och gemenskap. Simidrotten inkluderar alla på samma villkor. Att kunna simma gör dig trygg att uppleva det roliga med vatten.

 

Livslång

Simidrotten är för hela livet, från baby till gammal. Det är få saker som kan göras hela livet och som faktiskt på riktigt lever upp till ordet livslång. Simidrott gör det och gör det genom hela livet.

 

Framgångsrik

Simidrotten har fostrat en rad folkkära profiler som i radat upp medaljer i de allra största tävlingarna OS och VM. Men våra framgångar stannar inte på bassängkanten. Vi tar med oss vår kultur in i våra liv. Simidrott bygger framgångar i livet. För varje gång någon lär sig att simma har vi bidragit till att skapa framgång och faktiskt hjälpt till med att fler kan ha roligt tillsammans. Hälsosam Att vara i vatten är hälsosamt. Att vara i vattnet är skonsamt. Det sliter inte på kroppen utan bygger eller återbygger den.

 

Simidrotten i S 71

Ditt barn deltar från första dagen i en viktig gemenskap tillsammans med tränarna och andra barn med samma intresse

  • Ditt barn ska känna sig tryggt och bli sedd i en miljö där alla både respekterar och respekteras.
  • Vi tillsammans (tränare, simmare och ni föräldrar) sprider en klubbkänsla med  glädje, passion och respekt.
  • Ditt barn får allsidig fysisk träning. S 71 bedriver idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottens mål och inriktning", d v s verkar för friskvård, utbildning, säkerhet, motion, rekreation samt tävlingsverksamhet.
  • Ditt barn får möjlighet att sätta upp mål, träna för att nå målen och mäta sig mot sig själv och andra i tävlingar.
  • Ditt barn får lära sig ta eget ansvar på träning och tävling.

All idrottslig verksamhet bedrivs i enlighet med "Idrottens mål och inriktning".
Vi verkar för friskvård, utbildning, säkerhet, motion, rekreation samt tävlingsverksamhet. Tillsammans med simning strävar vi efter allsidig fysisk träning.
Vi arbetar aktivt för mångfald vid rekrytering av såväl aktiva som ledare.
S 71:s värdegrund är GLÄDJE, PASSION och RESPEKT.
Som medlem i S 71 visar man hänsyn och respekt för sina medmänniskor oavsett kön, ras eller religion.
Bredd- och tävlingsverksamheten för barn och ungdom skall präglas av glädje och gemenskap. Den skall vara anpassad till ungdomarnas individuella utveckling och skall betona vikten av utveckling och fortsatt utbildning under de tidiga ungdomsåren, för att sedan följas av en mer omfattande satsning på sporten simning.