Morgondagarnas

Regelsammanställning Morgondagarnas

 

Deltagande klubbar

SS Delfin, Sösdala SS, och Tyringe SS, KSLS, S71, Lönsboda och Osby SS

Ej arrangerande klubbar, deltar mot en deltagaravgift på 40 kr /start, som tas ut av den arrangerande klubben.

 

Tävlingar

Morgondagarnas är en tävling för nybörjare och simmare som ännu ej fått någon större tävlingserfarenhet.

 

Tävlingstillfällen

4 st Morgondagarnas per kalenderår.

 

Rätt att starta

Simmaren deltar först på 25m sträckorna i respektive simsätt på Morgondagarnas. När de två första medaljerna, brons och silver, tagits får simmaren starta på 50m sträckan i samma simsätt. När tränaren anser simmare mogen att starta i 100 medley anmäls den till detta. Medleypokalen delas ut som ett tänkt avslut för Morgondagarnas.

 

Inbjudan

Inbjudan till tävling ska skickas av arrangerande klubb 4 veckor innan tävlingsdagen.

 

Anmälan till tävling

Anmälande klubb skall sända sin startanmälan före sista anmälningsdag och ska i denna anteckna, om simmaren tagit någon medalj i respektive gren och i vilken valör. Klubbarna rekommenderas att använda funktionen ”specialtävling” WinGrodan.

 

Efteranmälningar

Efteranmälningar bör ej göras på tävlingsdagen. Har man efteranmälningar skall dessa mailas till arrangerande klubb i god tid. Startlista skall mailas till klubbarna.

 

Grenordning

Tävlingarna genomförs med följande grenordning:

1-2: 25m fjärilsim

3-4: 50m fjärilsim

5-6 25m ryggsim

7-8: 50 m ryggsim

9-10: 100m medley.

Paus

11-12: 25m bröstsim

13-14: 50m bröstsim

15-16 25 m frisim

17-18: 50 m frisim.

Samma grenordning vid alla tävlingarna. Alltid flickor först i grennummer. Om det är färre än 2 simmare i en gren, ges möjlighet att flickor och pojkar simmar i samma heat.

 

Defilering

Varje tävlingstillfälle inleds med defilering av samtliga simmare 10 min innan tävlingsstart. Simmare som tävlar för första gången får extra uppmärksamhet och en plakett. Klubbarna går i bokstavsordning med arrangörsklubben sist. Tillfälle för klubbarnas hejar-ramsor ska ges.

 

Deltagarbevis Morgondagarnas

Endast de simmare som tävlar för första gången får plakett. Tränarana i respektive klubb ansvara för att rätt simmare får sitt deltagarbevis. Varje klubb bokför hur många deltagarbevis man använt efter varje tävling. För att beställa fler plaketter kontaktas Glentons genom Osby SS försorg.

 

Medaljer

Brons, silver och guldmedaljer delas ut till simmare, som uppnår de stipulerade tiderna för resp. valör. Simmare som direkt klarar silver eller guld erhåller även de lägre valörerna. Etiketter skall fästas på medaljen före prisutdelningen. (Markera sträcka och simsätt.) Medaljerna inköps på Glentons, se ovan. Prisutdelningen bör ske med ett simsätts förskjutning eller annan ordning som arrangerande klubb finner lämplig.

 

Stipulationstider

 

 

Frisim

Bröstsim

Ryggsim

Fjärilsim

Medley, 100m

Brons (25m)

26

31

31

27

-

Silver (25m)

23

28

28

25

-

Guld (50m)

45

56

55

55

-

Pokal

-

-

-

-

1,48

 

 

 

Sanktion

Sanktion söks INTE för denna tävling.

 

Diskning

På 25m frisim, bröstsim och ryggsim skall diskning ej göras. Dock medför tjuvstart vid 25 m att 1 (en) sekund adderas till uppmätt tid i tidstillägg. Det åligger varje tränare att inte anmäla simmare som ej simmar ett riktigt simsätt. Man skall t.ex. simma crawl på frisim och inte bröstsim. Simmare med felaktigt simsätt (t.ex. vinklar ej fötterna i bröstsim) skall ej anmälas. Vanliga regler gäller för 50m och 100m sträckor samt 25m

fjärilsim. Varje tävlingsfunktionär bör vara insatt i regelverket för Morgondagarnas. Arrangerande klubb får lov att använda sig av ännu ej utbildade funktionärer i rekryterings syfte. Ej utbildad funktionär ska placeras så att denne kan får assistans av utbildad funktionär. Exempel, outbildad vändningsfunktionär på bana 1 (ett) har stöd av utbildad vändningsfunktionär på bana 2 (två).

 

Resultat

En resultatfil och resultatlista skall skickas på e-mail till resp. klubb senast

på måndagen efter tävlingen.

 

Betalning

Efter varje tävling sammanställer varje klubb vilka medaljer de fått, på särskild blankett, som delas ut på det tekniska mötet. Efter varje tävling summeras medaljerna och varje klubb betalar för sina medaljer. Samma sak görs med plaketter och pokaler. Sammanställningen lämnas till Osby Simsällskap, som fakturerar klubbarna.

 

E-Mail adresser

SS Delfin  kansli@ssdelfin.se

Sösdala SS sosdalass@gmail.com

Tyringe SS  tavlingar@tyringesim.se

KSLS  kansli@ksls.se

Lönsboda  lonsbodass@hotmail.com

Osby SS  kansli@osbysimsallskap.se

S 71 kansliet@s71.se

 

 

 

Rev maj 2015 fastställda 150615. Stipulationstiderna gäller from 150701/GW Sösdala SS

Rev 150929/ GW Sösdala SS

Rev 161208/ GW Sösdala SS Fastställd 161229

Rev 171220 fastställd 180114 /GW Sösdala SS

Rev 181130/ GW Sösdala SS/fastställd 190108