Medleygrupper

Teknikskola. S 71's modell följer delvis den svenska simlinjen men är något modifierad för att passa de krav vi ställer på service, utlärning och de möjligheter vi har att bedriva simkola.

I Teknikskolan vidareutvecklas grunderna i de fyra simsätten. Målet är att få en grundläggande teknik i de fyra simsätten. Barnen får lära sig vändningar och starter i de olika simsätten. För att uppmuntra teknikutvecklingen finns teknikplaketter i brons, silver och guld, vilka bygger på olika teknikfärdigheter i de olika simsätten.

<- Se mer information under Nivåer & Aktiviteter i vänsterspalten 


Medley

All simträning bedrivs i 25 m bassängen

Förkunskaper: Att ha klarat alla mål för Crawlgrupperna
Innehåll: Stort teknikinnehåll för alla simsätt med lite mer tyngdpunkt på fjärilsim. Användning av fler teknikövningar för teknikinlärning. Lite längre undervisningar, där tekniken alltid är i fokus.
Tävlingar: Klubbtävlingar, seriesim och Simiadentävlingar samt lokala tävlingar.
Mål: Att klara alla prov för Teknikmärket fjäril, Kandidaten och Teknikplakett Silver.