Crawlgrupper

Teknikskola. S 71's modell följer delvis den svenska simlinjen men är något modifierad för att passa de krav vi ställer på service, utlärning och de möjligheter vi har att bedriva simkola.

I Teknikskolan vidareutvecklas grunderna i de fyra simsätten. Målet är att få en grundläggande teknik i de fyra simsätten. Barnen får lära sig vändningar och starter i de olika simsätten. För att uppmuntra teknikutvecklingen finns teknikplaketter i brons, silver och guld, vilka bygger på olika teknikfärdigheter i de olika simsätten.

<- Se mer information under Nivåer & Aktiviteter i vänsterspalten 


Crawl

All simträning bedrivs i 25 m bassängen

Förkunskaper: Att ha klarat alla mål för Hajengrupperna. Dyka från startpall.

Innehåll: Stort teknikinnehåll för alla 4 simsätt. Träna på mer starter och vändningar. Användning av teknikövningar för utökad teknikinlärning. Lite längre undervisningar, där tekniken alltid är i fokus. Frivilligt att prova på tävlingar som klubbtävlingar. 

Mål: Att klara Teknikmärkena för Rygg, Bröstsim och Frisim, Silvermärket och Teknikplakett brons.