Tävlingar för S 71

Vi kommer här att presentera vilka tävlingar som S 71-simmare kan deltaga på:

Morgondagarnas: Detta är en nybörjartävling, som vi har tillsammans med våra lokala grannklubbar. Det är ett antal tävlingar per år och här arrangerar varje klubb någon/några tävling var. Här har man chans att ta medaljer om man klarar en stipulationstid på resp. simsätt och sträcka. Mer info om detta finns under Morgondagarnas i Tävlingskalendern på S 71:s hemsida.

Klubbmästerskap: Detta är flera tävlingar, där man under året skall utse en klubbmästare i olika åldersklasser. Det är 5 st deltävlingar under året. Mer info om detta finns på S 71:s hemsida.

Vi ger här också våra simmare i Crawl och Medley, chansen att testa på att tävla.

Seriesim: Detta är en tävling som arrangeras av Skåne Sim. Seriesim är en lagtävling upp till 15 år. Man tävlar i olika åldersklasser, både flickor och pojkar. Man får poäng till klubben, för sina placeringar i varje gren. Det simmas 4 st deltävlingar under en säsong, som är höst-vår. Det finns 4 st divisioner, från div 1 till div 4. Uttagningspriciperna för dessa tävlingar hittar ni på S 71:s hemsida.

Egna Inbjudningstävlingar: Detta är tävlingar som S 71 arrangerar, där vi bjuder in andra klubbar att deltaga, mestadels från södra Sverige.

Övriga Inbjudningstävlingar: Detta är tävlingar som andra klubbar arrangerar och som vi blir inbjudna till. Här finns både lokala, distrikt, nationella och internationella tävlingar. Här kan det skilja i åldersklasser och distanser, från tävling till tävling. Detta bestämmer varje arrangerande klubb var för sig. Här får varje simmare själv stå för sina startavgifter.

Mästerskapstävlingar och Förbundstävlingar: Mästerskaptävlingar är SM, JSM, Sum-Sim, som är nationella samt VårSimiaden och HöstSimiaden, som simmas i distrikten. För att komma med på dessa tävlingar, så måste man antingen klara kvaltider eller så är det begränsat till visst antal simmare, som kommer med. Det är simmaren personbästatider som avgör detta. Förbundstävlingar är GP, för seniorer och här gäller kvaltider. Ungdoms-GP är för simmare upp till 18 år och här finns olika åldersklasser. Här kommer alla med som anmäler sig. Här får varje simmare själv stå för sina startavgifter.

Alla tävlingar under en termin finns i Tävlingskalendern på S 71:s hemsida. Under varje tävling finns en inbjudan från arrangören, som man kan titta på. Under varje tävling står även sista anmälningsdag samt vilka grupper, som skall deltaga. Anmäler sig gör man genom att logga in på sitt konto och där anmäla sig. Går det inte att anmäla sig, så har antingen anmälningstiden gått ut eller så har vi inte fått inbjudan för tävlingen.